Versenyfeltételek

Általános szabályok és versenyfeltételek

 

Magyarország legnagyobb online horgászversenyének lényege, a horgászatra alkalmas vizeken a horgászszenvedélyüknek tértől és időtől függetlenül hódoló horgászok számára nyújt versenyzési lehetőséget. Ehhez az adott versenyzőnek nem kell mást tennie, mint regisztrálni a www.horgaszversenyonline.hu internetes portálon, neveznie a versenyre, a fogott halat lefényképeznie, a fényképet feltölteni a honlapra és (a horgásztudáshoz párosuló némi szerencse esetén) várni a nyeremény megérkezését.

Ennek eléréséhez az alábbi versenyszabályokat kell a versenyzőnek betartania:

Az adott versenyt az nyeri, aki a versenykiírásban tartozó hal(ak) körén belül a leghosszabbat fogja. A fogható és a verseny szempontjából érvényesnek számító halfajok listája a versenykiírásban szerepel.

A hal mérése és fényképezése

A hal hosszát a farokúszó töve és a testének az attól számított legtávolabbi pontja (jellemzően a csukott száj csúcsa, egyes fajok esetében az orrcsúcs közötti, milliméterben megadott távolsága adja.


A kifogott és a versenybe nevezni szándékozott hal mérésekor kizárólag merev mérőeszköz használható, hajlékony mérőeszköz (szabócenti) használata tilos.

Jó tanács " A kifogott halról mindig több képet készítsünk, amit el tudnak majd küldeni nekünk ha kérdések merülnek fel pl: mérettel vagy csalással kapcsolatban. "

A hal méretének igazolására fénykép illetve videofelvétel szolgál.
Érvényes fényképfelvétel digitális fényképezőgép esetén az alábbi készülék-beállításokkal történhet:
- Min. 4 megapixel:
- Méret: minimum 1024 x 768 px
- Fájltípus: JPEG formátum
- Minőség: magas.

A beállítások során ügyeljünk arra, hogy az egyes készülékek a beállítások megjelölésére különböző elnevezéseket használ (pl: Canon: finom/szuperfinom, Nikon: magas/nagy, Olympus: SQ1 Szuper/SHQ Szuper stb.).

A képeknek tisztának és jó, a fenti beállítási előírások szerint készített minőségűeknek kell lenniük.

A kifogott halról az annak méretét bizonyító fénykép  vagy videokamerás mozgókép felvételeket (a továbbiakban együtt: felvétel) úgy kell elkészíteni, hogy egy tiszta, sima felületen az oldalára fektetett hal hasa alá, a hal testének hosszanti irányú tengelyével párhuzamosan helyezzük a merev mérőszalagot, háta fölé pedig az általunk megadott versenykódot.

Profil képen szereplő személynek meg kell egyezni azzal aki fogja a halat.

A versenykód minden versenyhez és minden felhasználónak egyedi és egy versenyre szól(2 betű 6 számból áll) Pl: AB123456 A verseny indulási napján e-mailben és a saját fiókodban is megtalálod.

A versenykódot egy tiszta, üres fehér színű lapra vagy ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező egyéb felületre sötét színnel tüntessük fel úgy, hogy az egyértelműen látható és beazonosítható legyen. Az ezzel ellentétesen feltüntetett versenykód a hal nevezésének érvénytelenségét vonja maga után.

A halat kizárólag a testének természetes, deformálás nélküli állapotában szabad fényképezni. Bármely, a hal teste természetes állapotának külső, emberi beavatkozással történő szándékos megváltoztatása a versenyből történő azonnali és végleges kizárással valamint a regisztráció azonnali és végleges törlésével jár.

Ha a hal valamely testrésze vagy testének valamely része a felvételen nem látható, az a rész a hosszának megállapítása során nem vehető figyelembe.

A halat a lehető legközelebbről fényképezzük (kamerázzuk) úgy, hogy - ügyelve a fent leírt követelményeknek való megfelelőségre a lehető legjobban töltse ki a képkeretet.

A felvételeken a hal hosszának egyértelműnek és beazonosíthatónak kell lennie.   

A felvételeket a verseny lezárásáig (adott nap éjfélig) kell beküldeni a honlap megfelelő menüpontján keresztül történő feltöltéssel, a képeket a verseny ideje alatt folyamatosan lehet feltölteni, arra kell figyelni , hogy az utoljára feltöltött kép fog a versenyben a elbírálásra kerülni.
A versenyző által feltöltött, a versenyben résztvevő, képeket a horgaszversenyonline.hu megjelenítheti a saját és Facebook oldalán. Melyhez a szabályzat elfogadásával (regisztrációkor) a felhasználó hozzájárulását adja.

Amennyiben a beküldött felvételeken azok mesterséges manipulációjának jelei észlelhetők vagy ennek gyanúja merül fel és az utólagos vizsgálatot követően beigazolódik, a versenyző a versenyből történő azonnali és végleges kitiltásával és regisztrációjának azonnali és végleges törlésével jár.

A felvételeken a hal egész testének látszódnia kell valamennyi testrészével együtt. A végeredmény szempontjából a hal farokúszójának tövétől számított legtávolabbi pontja (jellemzően a csukott állapotban tartott száj csúcsa, illetve egyes fajok esetében az orrcsúcs) közti távolság számít.

A fenti paraméterekkel elkészített felvétel(ek) mellett, további, kiegészítő felvételként kötelező egy kézben tartott halról készült felvétel elkészítésére is. Ilyen jellegű felvételt úgy kell elkészíteni, hogy a mellkas magasságban, vízszintesen kézben tartott hal a lehető legközelebb legyen az őt tartó személy testéhez. A horgász a felvételen egyértelműen beazonosíthatóan  szerepeljen, lehetőleg sapka és napszemüveg nélkül. Az ilyen jellegű fényképnek nem követelménye a mérőszalag és a versenykód elhelyezése, ezért az a verseny eredménye elbírálásának alapjául a hal méretére vonatkozóan nem szolgálhat, annak megállapításánál nem vehető figyelembe. Ezen fényképen szereplő személynek meg kell egyezni a profilképen szereplő személlyel. Profilkép hiányában nem tudjuk azonosítani a versenyzőt így a  nevezése érvénytelen.

Szükség esetén a versenyző kötelezhető az általa a hal hosszának méréséhez használt mérőeszköz bemutatására ellenőrzés végett.

Az adott verseny végeredményének megállapítása:
A verseny hivatalos végeredményének megállapítására versenybírák jogosultak. kihirdetésére a honlap megfelelő menüpontjában a verseny lezárását követő 48 órán belül kerül sor.

Amennyiben két vagy több,  hal hossza tekintetében egyenlőség mutatkozik, úgy a végeredmény szempontjából a korábban beküldött hal elsőbbséget élvez.
A beküldött felvételek értékelésével, azok elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos minden jog fenntartva!

Versenyen való részvétel nem mentesít az adót folyón vagy tavon napi vagy éves jegy megváltása alól.

Nyeremények:


A 2016. évben a következő változások lesznek a versenyekben, és a nyereményben.

1.  2016. évben újra lesz éves összesítés és év végén újra átadásra fog kerülni az egyedi névre szóló serleg az első három helyen végzett horgász részére. Ezen kívül további egy serleggel díjazzuk a 2015. évben leghosszabb halat fogó versenyzőt.

Aki az első öt helyen szerepel az éves összesítésben, az nem vehet részt ingyenes versenyen. Így szeretnénk nagyobb esélyt adni az új horgászoknak.


2. Minden fizetős versenynél a nevezési díja: 2500 Ft, amiből 2200 Ft kerül egy közös nyereményalapba, 300 Ft pedig a szervezési díj.
3/1. Fizetős versenyen az első 5 horgászt díjazzuk a nyereményalapból  a következő módon: 20 érvényes nevezésnél a következőképpen alakulnak a nyeremények amit a nyertes kredit számlájára írunk fel. Nyereményalap: 20 érvényes nevezés X 2200 Ft = 44000 kredit. A 44000 kredit az alábbiak szerint kerül felosztásra az első 5 helyezett között.

1. helyen 13200 kredit 30%
2. helyen 11000 kredit 25%
3. helyen 8800 kredit 20%
4. helyen 6600 kredit 15%
5. helyen 4400 kredit 10%

3/2. Amennyiben az érvényes nevezések száma nem éri el a 10 főt abban az esetben csak az első három helyen végzett horgász díjazzuk a nyereményalapból a következő arányban: (45%, 35%, 20 %)

4, A horgász a saját fiókjában nyomon tudja követni a saját kredit számláját.
5, A gyűjtött krediteket fel lehet használni fizetős versenyen nevezési díjnak vagy a webáruházunkban be lehet váltani az általa kiválasztott termékre.
6, A kreditek a versenyzők között össze nem vonhatók és készpénzre be nem válthatók.

Valamennyi, az adott versenyre regisztrált és azon részt vevő versenyző a verseny végeredményének hivatalos közlésétől számított 48 órán belül óvást nyújthat be a versenyszabályok megsértésére történő hivatkozással. Minden óvást megvizsgálunk és arról annak benyújtását követő 48 órán belül döntést hozunk.

Az óvásért valamint az azzal kapcsolatban lefolytatott eljárásért fizetendő díj mértéke 5.000,- HUF.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a versenykiírás feltételeit a verseny kezdetét megelőző 12 órával megváltoztassuk. Az aktuális változtatások a honlapon megtekinthetők. Az aktuális változások figyelemmel kísérése a versenyző felelőssége, az ebből eredő esetleges károkért felelősséget vállalni nem áll módunkban. Amennyiben a versenyszabályzat már zajló, lebonyolítás alatt álló verseny idején változik, úgy a módosítások a már zajló versenyt nem érintik, azok tekintetében a módosítást megelőző szabályok a mérvadók.

Hogyan lehetek tag?

Először regisztrálni kell, mely során a profilképzéshez szükséges adatokat kell kitölteni. A kitöltés után az OK gombra kattintva az adatok automatikusan mentődnek és a profilképzés is automatikusan történik.

Hogyan lehet versenyre jelentkezni?

Sikeres regisztrációt követően a versenynaptáron belül az adott versenyre kattintva a nevezési díjat elutalva (kivéve az ingyenes versenyek) van lehetősége a versenyre történő jelentkezésre. A nevezési díj megérkezése után, a verseny kezdetének napján 00:00 órától számított egy órán belül a regisztráció során megadott e-mail címre elküldjük a versenykódot, mely a versenyen való részvétel alapvető feltétele. A versenykód a 'saját fiókban' a nevezéseim résznél, az adott nevezés sorában is megtalálható. A versenykód minden versenyhez és minden felhasználónak egyedi és egyszer használható fel!

Adatvédelem

    A horgaszversenyonline.hu honlapon  történő, nevezésről kiállítot számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Felhasználó a nevezést megelőzően regisztráljon, és a regisztrációt követően a  szükséges adatokat megadja.
    A regisztráció során és/vagy azt követően a Felhasználó által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék vagy nyeremény kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Felhasználó a regisztrációval hozzájárul.
    A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a nevezés és a nyeremény teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
    A Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a [email protected] e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.

Hírlevél

Szolgáltató kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz feltétlenül szükséges leveleket kapnak.A Szolgáltató nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális versenyekről és egyéb, a Szolgáltatóval kapcsolatos információkról.A Szolgáltató hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani a saját fiókjában.A játékban való részvétel nem mentesíti a versenyzőket az adott tavon vagy folyón érvényes horgászszabályok, horgászati előírások betartásának kötelezettsége alól!

 Érvényes: 2015 január 01-töl.